شورای مسلمانان فرانسه بنیادی برای تامین مالی مساجد تاسیس می کند

به گزارش الجزیره (1 اوت) رئیس شورای مسلمانان فرانسه می گوید برای تاسیس یک بنیاد جدید به منظور کمک به تامین مالی ساخت و مدیریت مساجد در فرانسه برنامه ریزی می کنند. چنان که نخست وزیر و ده ها تن از مسلمانان برجسته فرانسوی در این کشور خواستار اقداماتی برای جلوگیری از افراط گرایی شدند.

این بنیاد جدید به منظور تامین مالی ساخت و اداره مساجد به منظور جلوگیری از افراط گرایی تاسیس می شود. این طرح پس از حمله به یک کشیش در کلیسایی در نورماندی فرانسه مطرح شد.

«انور کببیچ» اظهار داشت که تامین مالی این بنیاد می تواند توسط فعالان در بخش غذای حلال فراهم شود.

 «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه روز یکشنبه در بیانیه گفت که می خواهد به تامین مالی برای ساخت مساجد از خارج کشور پایان دهد.