سوریه و عراق و مبارزه برای قدرت – آینده های به هم وابسته

سوریه تبدیل به کانون ترانزیت گروه های جهادی و افراط گرا به عراق پس از تهاجم ایالات متحده به این کشور در سال 2003 شده است. سیاست های سردرگم و متناقض دولت اوباما در سوریه و عراق به پیچیده تر شدن این بحران دامن زده است. با فهمیدن اشتباهات محاسباتی خود در سوریه و شکست در برکناری اسد از قدرت، ایالات متحده با مشاهده قدرت رو به افزایش گروه های جهادی تلاش کرد که تمامی تقصیرها و سرزنش ها را به سمت ترکیه و متحدان عربی خود معطوف دارد. خیزش داعش برای ایران، به عنوان قدرتمندترین بازیگر بیرونی تاثیرگذار در امور داخلی عراق، این فرصت را فراهم کرد تا بتواند نقش موثرتری در جنگ علیه گروه های جهادی ایفا کرده و قدرت نفوذ خود در عراق و سوریه را افزایش دهد. نظر به کمپین نظامی کنونی برای آزادسازی موصل، بیشتر عراقی ها عمیقا نگران شرایط عراق پس از خروج داعش هستند. در تمامی نواحی عراق این نگرانی وجود دارد که کدام راه حل سیاسی و امنیتی پس از شکست داعش در عراق موثر خواهد افتاد.

گزارش پیش رو با عنوان “سوریه، عراق و مبارزه برای قدرت: آینده های وابسته به هم” در نوامبر 2016 توسط اندیشکده Chatham House منتشر شده است که در آن به بررسی بحران حضور گروه های تکفیری در عراق و سوریه می پردازد.