ساخت مسجد با بلندترین مناره جهان در الجزایر

الجزایر در حال ساخت یکی از بزرگترین مساجد جهان با بلندترین مناره است که مقامات می گویند به عنوان سدی علیه افراط گرایان عمل خواهد کرد. مسجد جامع الجزایر که در کنار خلیج زیبای الجزیره در حال ساخت است، شامل یک کتابخانه با گنجایش یک میلیون کتاب، یک مدرسه قرآنی و یک موزه هنر اسلامی و تاریخ است.

ارتفاع مناره این مسجد 265 متر است که بلندترین مناره جهان است و مساحتی برابر با 20 هزار متر مربع، گنجایش 120 هزار نمازگزار را دارد. 

این کشور شمال آفریقایی در دهه 1990 درگیر یک جنگ داخلی میان دولت و اسلام گرایان شد که به موجب آن 200 هزار نفر جان خود را از دست دادند.

احمد مدنی، یک مشاور وزیر مسکن الجزایر که مسئول احداث این پروژه است، گفت: برخی ما را به ساخت معبدی برای افراط گرایان متهم می کنند وی افزود: این مسجد نمادی از اسلام میانه رو است و سدی در برابر تمام اشکال افراط گرایی خواهد بود. به گفته وی، مقامات الجزایری از سال 1992 یعنی استقلال این کشور از فرانسه، ایده احداث یک مسجد بزرگ را مطرح کرده بودند.

منبع: http://www.theguardian.com/world/2016/may/06/algeria-builds-giant-mosque-with-worlds-tallest-minaret