روز حجاب در اوتاوا برگزار می شود

گروهی از زنان در اوتاوا، از زنان شهر دعوت کرده اند در روز 25 فوریه سال جاری به نشانه حمایت و احترام به مسلمانان، روز حجاب برگزار کنند. این روز به نشانه همبستگی با زنان مسلمان اوتاوا در مقابل نفرت و اسلام هراسی برپا می شود. 25 فوریه، روز همبستگی حجاب تحت عنوان «آگاهی بهتر، درک بیشتر و جهان صلح آمیز» اعلام شده است.

در این روز، میلیون ها زن مسلمان و غیر مسلمان با پوشیدن روسری، چهارمین سالگرد روز جهانی حجاب را برگزار می کنند. این رویداد از سال 2013 به منظور گسترش شکیبایی و درک مذهبی، تشویق زنان غیر مسلمان به داشتن حجاب و تجربه آن قبل از قضاوت در مورد زنان مسلمان، شروع شده است و هر سال توسط انجمن دانشجویان مسلمان (MSA) برگزار می شود.

منبع: http://aboutislam.net