رمضان در سن پترزبورگ، شهری که در آن آفتاب غروب نمی کند

مسلمانان در سن پترزبورگ و شمال روسیه 22 ساعت تا افطار روزه می گیرند. در واقع در ماه ژوئن خورشید در سن پترزبورگ تقریبا غروب نمی کند. این شهر واقع در شمال روسیه با جمعیتی بیش از یک میلیون، پایتخت فرهنگی غیر رسمی روسیه می باشد.

گرچه آمار دقیقی از تعداد مسلمانان در این شهر وجود ندارد اما طبق گفته وزارت کشور در جشن عید فطر در سال گذشته 42 هزار نمازگزار در دو مسجد اصلی این شهر گرد هم آمدند.

طبق گزارش گاردین بسیاری از مسلمانان این شهر از مهاجران جمهوری شوروی سابق در آسیای مرکزی و قفقاز هستند که در ساخت و ساز و صنایع با دستمزد پایین مشغول به کار هستند. وزارت کار روسیه تعداد 164 هزار کارگر در سال 2014 در سن پترزبورگ را اعلام کرد اما به نظر می رسد تعداد واقعی بیش از این آمار باشد.