راه اندازی کمپین بررسی اسلام هراسی در تورنتو

شهر تورنتو با مشارکت  شورای آژانس های خدمات به مهاجرین انتاریو (OCASI) یک کمپین آموزش عمومی برای رسیدگی به بیگانه ستیزی، اسلام هراسی و احساسات ضد مهاجران راه اندازی کرده است.

امیرا القاوبی، مدیر ارتباطات شورای ملی مسلمانان کانادا می گوید: «نژادپرستی به شیوه های مختلف به جامعه صدمه می زند. خیلی نشاط بخش است که ببینیم سازمان های ملی و ایالاتی مهم گرد هم می آیند تا اهالی تورنتو را به اتحاد در مقابل تفرقه تشویق کنند».

وی افزود: «همه ما مسئول هستیم تا در مقابل انواع نژادپرستی ازجمله اسلام هراسی صحبت کنیم».

این کمپین بخشی از برنامه اسکان مجدد پناهندگان شهر است. از نوامبر 2015، حدود 4500 پناهنده سوری در تورنتو اسکان یافته اند.

طبق یک بررسی توسط رادیو بی بی سی این شهر به عنوان چند فرهنگی ترین شهر جهان نام دارد. براساس این مطالعه 51 درصد جمعیت تورنتو متولدین خارجی هستند و 230 ملیت مختلف در این شهر زندگی می کنند.

طبق داده های آژانس آمار کانادا، مسلمانان سریع ترین مذهب در حال رشد در کانادا هستند به طوریکه مسلمانان 2/3 درصد جمعیت کل کانادایی ها را تشکیل می دهند. 

منبع: http://aboutislam.net/muslim-issues/america/toronto-launches-campaign-address-islamophobia