راهنمای ارسال مقاله و یادداشت میهمان

بسمه تعالی

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام آمادگی دارد نقطه نظرات کارشناسان و پژوهشگران محترم در خصوص مسائل سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی را در قالب مقاله و یادداشت مهمان (افتخاری) در وب سایت موسسه (iiwfs.com) منتشر نماید. جهت انتشار مقاله در سایت رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.

1.مقاله و یادداشت کوتاه باید اصیل (تالیف و تحلیل نویسنده) باشد. (در صورت استفاده از نظرات دیگر اندیشمندان حتما ارجاع دهی استاندارد داشته باشد.)
2.مطالب ارسالی قبلا در سایت و یا نشریه دیگری منتشر نشده باشد.
3.مطالب ارسالی از 1200 کلمه بیشتر نباشد.
4.نکته محور بوده و توضیح واضحات نباشد.
5.مطالب ارسالی  حول محور مسایل و موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام باشد.
6.مقالات و یادداشت ها پس از داوری منتشر خواهد شد  و موسسه در رد یا قبول مطالب آزاد است.
7.موسسه در ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است.
8.مطالب در قالب فایل WORD  و با فونت 14 نازنین ارسال شود.
9.مطالب به آدرس editor@iiwfs.com ارسال شود.