راهنمای ارسال مقاله و یادداشت میهمان

بسمه تعالی

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام آمادگی دارد نقطه نظرات کارشناسان و پژوهشگران محترم در خصوص مسائل سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی را در قالب مقاله و یادداشت مهمان (افتخاری) در وب سایت موسسه (iiwfs.com) منتشر نماید. جهت انتشار مقاله در سایت رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.

1.مقاله و یادداشت کوتاه باید اصیل (تالیف و تحلیل نویسنده) باشد. (در صورت استفاده از نظرات دیگر اندیشمندان حتما ارجاع دهی استاندارد داشته باشد.)
2.مطالب ارسالی قبلا در سایت و یا نشریه دیگری منتشر نشده باشد.
3.مطالب ارسالی از 1200 کلمه بیشتر نباشد.
4.نکته محور بوده و توضیح واضحات نباشد.
5.مطالب ارسالی  حول محور مسایل و موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام باشد.
6.مقالات و یادداشت ها پس از داوری منتشر خواهد شد  و موسسه در رد یا قبول مطالب آزاد است.
7.موسسه در ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است.
8.مطالب در قالب فایل WORD  و با فونت 14 نازنین ارسال شود.
9.مطالب به آدرس editor@iiwfs.com ارسال شود.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email