دریافت پروانه نشر کتاب توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، مجوز نشر کتاب دریافت کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مجوز شماره 11656اجازه انتشار کتاب توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام را صادر کرد.

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام از تمامی استاتید، صاحب نظران، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت می کند تا با ارسال آثار خود به این موسسه جهت چاپ و نشر، گامی موثر در راه اعتلای پژوهش در عرصه آینده پژوهی جهان اسلام بردارند.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email