دریافت پروانه نشر کتاب توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، مجوز نشر کتاب دریافت کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مجوز شماره 11656اجازه انتشار کتاب توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسلام را صادر کرد.

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام از تمامی استاتید، صاحب نظران، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت می کند تا با ارسال آثار خود به این موسسه جهت چاپ و نشر، گامی موثر در راه اعتلای پژوهش در عرصه آینده پژوهی جهان اسلام بردارند.