درخواست همکاری با موسسه

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام همواره آماده همکاری با پژوهشگران حوزه سیاست بین‌الملل، ژئوپلتیک و آینده پژوهی است. در همین راستا، محققان محترم می‌توانند با تکمیل فرم سوابق پژوهشی و اجرایی موجود در سامانه، و ارسال به ایمیل موسسه، آمادگی خود را برای همکاری با موسسه آینده پژوهی جهان اسلام اعلام نمایند.