خروج عربستان از لیست سیاه حقوق کودکان

منابع دیپلماتیک روز سه شنبه گفتند متحدان مسلمان عربستان سعودی بر دبیر کل سازمان ملل بان کی مون بر موضوع به لیست سیاه آودن ائتلاف به رهبری عربستان برای کشتن کودکان در یمن فشار آوردند. همچنین ریاض بر توقف کمک به فلسطین و توقف بودجه به برنامه های سازمان ملل تهدید کرده است.

به گزارش رویترز سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد این ائتلاف از لیست سیاه حقوق کودکان حذف شده است.

خروج عربستان از این لیست خشم گروه های حقوق بشر را برانگیخت. آنها بان کی مون را به تسلیم در مقابل فشار کشورهای قدرتمند متهم می کنند. همچنین معتقدند بان کی مون که در آخرین سال دومین دبیر کلی اش به سر می برد  اعتبار خود را به عنوان دبیر کل سازمان ملل به خطر انداخته است.

منابع می گویند دفتر بان کی مون با تماس های زیاد از وزرای خارجه کشورهای عربی همچنین وزرای سازمان همکاری اسلامی (OIC) بعد از اعلام به لیست سیاه آوردن این کشور در هفته گذشته مواجه شد.