حقوق زنان در افغانستان؛دستاورهای گذشته و چالش‌های آینده

حقوق زنان در افغانستان

این گزارش مشروح سخنان آقای مختارحسین حیدری، پژوهشگر شبکۀ «جامعه مدنی و حقوق بشر» در نشست «حقوق زنان در افغانستان؛دستاورهای گذشته و چالش‌های آینده» است.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email