جهان در آیینه آمار

دریافت رایگان نسخه الکترونیکی

برنامه‌ریزی، سیاست‌گزاری، تعیین اهداف، راهکارها و در نهایت تصمیم‌گیری درست در هر زمینه نیازمند طیف وسیعی از اطلاعات و آمار می‌باشد.رشد و پیشرفت و ایجاد فرصت‌های جدید در هر زمینه از طریق اطلاعات آماری میسر می‌شود.

اطلاعات دقیق مبنا و زیربنای فعالیت‌های فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.برای پیشرفت‌های همه جانبه و پایدار در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی داشتن زیر ساخت های اطلاعاتی و آماری ضروری است و آنها بسترهای لازم را برای آموزش و تامین نیروی متخصص برای رشد و توسعه ی کشور ها پدید می آورند.

یکی از دلایل اصلی  پیشرفت  علمی، اقتصادی، تکنولوژی جوامع پیشرفته دسترسی به اطلاعات آماری دقیق و مکانیزم‌های تحلیل آنها در حوزه‌ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. دولت‌ها و بخش‌های‌ خصوصی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت رشد ، پیشرفت و افزایش رقابت‌پذیری در عرصه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت و کشاورزی و… باید از آمار صحیح برخوردارباشند.

استفاده از داده‌های آماری، ایجاد مراکز رصد و تحلیل آمار ،تلاش برای جمع‌‌آوری اطلاعات دقیق و پردازش آنها برای کشور های جهان فرصتی ایجاد می‌کند تا بدان وسیله بتوان برنامه‌ریزی های کارآمد اقتصادی سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و … را در حوزه ی داخلی و بین المللی انجام داد.
کوتاه سخن آنکه تصمیم سازی نخبگان کشور‌ها و حرکت در محیط داخلی و بین المللی بدون داشتن اطلاعات دقیق حرکتی کور می باشد و ریسک‌های هزینه‌بری را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

در این راستا کتاب ترجمه جهان درآئینه آمار 2013 سازمان ملل متحد که توسط آقای دکتر سید حمزه صفوی و خانم بنت‌الهدی خواجویان در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام ترجمه شده، گامی است در راستای کمک به نخبگان کشورمان برای درک حقایق محیط بین الملل و واقع بینی در جهت اتخاذ تصمیم های درست.

در این کتاب برای هر کشور جهان قریب به 50 شاخص به صورت مقایسه ای در سال های 2005، 2010 و 2012 بررسی شده است که توسط انتشارات موسسه آینده پژوهی جهان اسلام تهیه و چاپ شده است.