جهان در آیینه آمار

دریافت رایگان نسخه الکترونیکی

برنامه‌ریزی، سیاست‌گزاری، تعیین اهداف، راهکارها و در نهایت تصمیم‌گیری درست در هر زمینه نیازمند طیف وسیعی از اطلاعات و آمار می‌باشد.رشد و پیشرفت و ایجاد فرصت‌های جدید در هر زمینه از طریق اطلاعات آماری میسر می‌شود.

اطلاعات دقیق مبنا و زیربنای فعالیت‌های فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.برای پیشرفت‌های همه جانبه و پایدار در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی داشتن زیر ساخت های اطلاعاتی و آماری ضروری است و آنها بسترهای لازم را برای آموزش و تامین نیروی متخصص برای رشد و توسعه ی کشور ها پدید می آورند.

یکی از دلایل اصلی  پیشرفت  علمی، اقتصادی، تکنولوژی جوامع پیشرفته دسترسی به اطلاعات آماری دقیق و مکانیزم‌های تحلیل آنها در حوزه‌ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. دولت‌ها و بخش‌های‌ خصوصی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت رشد ، پیشرفت و افزایش رقابت‌پذیری در عرصه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت و کشاورزی و… باید از آمار صحیح برخوردارباشند.

استفاده از داده‌های آماری، ایجاد مراکز رصد و تحلیل آمار ،تلاش برای جمع‌‌آوری اطلاعات دقیق و پردازش آنها برای کشور های جهان فرصتی ایجاد می‌کند تا بدان وسیله بتوان برنامه‌ریزی های کارآمد اقتصادی سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و … را در حوزه ی داخلی و بین المللی انجام داد.
کوتاه سخن آنکه تصمیم سازی نخبگان کشور‌ها و حرکت در محیط داخلی و بین المللی بدون داشتن اطلاعات دقیق حرکتی کور می باشد و ریسک‌های هزینه‌بری را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

در این راستا کتاب ترجمه جهان درآئینه آمار 2013 سازمان ملل متحد که توسط آقای دکتر سید حمزه صفوی و خانم بنت‌الهدی خواجویان در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام ترجمه شده، گامی است در راستای کمک به نخبگان کشورمان برای درک حقایق محیط بین الملل و واقع بینی در جهت اتخاذ تصمیم های درست.

در این کتاب برای هر کشور جهان قریب به 50 شاخص به صورت مقایسه ای در سال های 2005، 2010 و 2012 بررسی شده است که توسط انتشارات موسسه آینده پژوهی جهان اسلام تهیه و چاپ شده است.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email