ثبت شکایات و انتقادات

جهت ارائه انتقادات و شکایات خود از طریق بخش تماس با ما موضوعات خود را با موسسه مطرح نمائید.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email