معرفی کتاب تقابل با راهبرد منطقه‌ای ایران رویکردی جامع و بلندمدت

تألیف ایال ضمیر

ترجمه: احسان دارابی، امیررضا مقومی

شعار و اهداف محوری امام‌خمینی (ره) در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی، عبارت بوده است از مخالفت با استبداد و امپریالیسم در تمامی اَشکال و ابعاد آن و همچنین مخالفت با رژیم‌صهیونیستی، به مثابه رژیمی جعلی و عامل استعمار در منطقه استراتژیک غرب آسیا. چنین نگرشی موجب شده از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357، مشروع نبودن رژیم‌صهیونیستی و قلمداد کردن آن به مثابه «غده‌ای سرطانی»، که باید از پیکره این منطقه بیرون آید و زایل شود، اصل اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار آید و رژیم‌صهیونیستی به مهم‌ترین دشمن و شاید به عبارت دقیق‌تر، تنها دشمن منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بدل شود.

برای دریافت کامل متن کلیک کنید.