تعداد کودکان کار در عراق دوبرابر شده است

طبق گزارش صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف از زمانی که خشونت و آوارگی به درآمد میلیون ها خانواده عراقی صدمه زده است، برآورد می شود بیش از نیم میلیون کودک عراقی به جای آنکه در مدرسه باشند، در محیط کار به سر می برند. به نوشته رویترز (10 جولای) تعداد کودکانی که کار می کنند بیش از 575 هزار است که این تعداد از سال 1990 دو  برابر شده است. 

یونیسف می گوید از شروع سال 2014 به دلیل خشونت تقریبا 10 درصد کودکان عراقی (بیش از یک و نیم میلیون) مجبور به ترک خانه های خود شده اند. در سال 2014 گروه موسوم به دولت اسلامی کنترل مناطق وسیعی از شمال و غرب عراق را به دست گرفت.

یونیسف در گزارش 30 ژوئن بیان می دارد که تقریبا از هر پنج مدرسه یکی در نتیجه منازعات بسته شده است و سه و نیم میلیون کودک مدرسه ای از تحصیل بازمانده اند. 

در مجموع، حداقل 3/6 میلیون کودک در عراق در معرض خطر مرگ، آسیب های جدی، خشونت جنسی، گروگانگیری و سربازگیری در گروه های شبه نظامی قرار دارند که طی 18 ماه گذشته یک میلیون و سیصد هزار نفر افزوده شده است.

به گزارش یونیسف حدود 4/7 میلیون کودک عراقی به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند در حالیکه بسیاری از خانواده ها  به دنبال عملیات نظامی علیه داعش در شرایط رو به وخامتی به سر می برند.