تصرف ۸۰ درصد فلوجه از داعش توسط نیروهای عراقی

به گزارش گاردین روز جمعه نیروهای عراقی شهر فلوجه را از تصرف داعش خارج کردند و کنترل 80 درصد فلوجه را به دست آوردند. آنها پرچم کشورشان را بر فراز یکی از ساختمان های دولتی برافراشتند.

در یک سخنرانی کوتاه در تلویزیون دولتی حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد ما قول داده بودیم فلوجه را آزاد کنیم و این شهر به آغوش ملت بازگشت. 

وی افزود برخی نقاط در فلوجه باقی مانده اند که در ساعات آینده پاکسازی خواهند شد.

این شهر تقریبا در 50 کیلومتری غرب بغداد، پایتخت عراق قرار دارد و از سال 2014 در اشغال داعش بوده است.

طبق گزارش سازمان های حقوق بشری، این گروه تروریستی از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کرد و به آنها اجازه فرار نمی داد.