بیش از ۳۰۰۰ حملات عربستان به یمن، مناطق غیر نظامی را هدف قرار می دهد

طبق یک مطالعه جدید، بیش از یک سوم حملات هوایی به رهبری عربستان به یمن، مکان های غیرنظامی ازجمله مدارس، بیمارستان ها و مساجد را هدف قرار می دهد.
این اطلاعات توسط «پروژه داده های یمن»، گروهی از محققین حقوق بشر و امنیت انجام شده است که بر 8600 حمله هوایی ثبت شده عربستان از مارس 2015 تا ماه اوت سال جاری تحقیق می کنند.
نتایج این مطالعه در روزنامه گاردین روز شنبه به چاپ رسید.
این مطالعه نشان می دهد که 3577 حمله در دسته حمله به مکان های غیرنظامی فهرست شده بودند درحالیکه 3158 مورد، مکان های غیرنظامی بودند و 1882 حمله در دسته نامشخص قرار گرفتند.
این پروژه می گوید که ائتلاف به رهبری عربستان بیشتر مکان های غیرنظامی را نسبت به نظامی در 5 ماه از 18 ماه گذشته هدف قرار داده است.