بیشترین میزان حملات به مساجد آمریکا در سال ۲۰۱۵ ثبت شده است

تعداد حوادثی که مساجد آمریکا را هدف قرار دادند در سال 2015 به بالاترین رکورد رسید. سال 2015 بیشترین موارد در آسیب، تخریب، ارعاب و دسته خرابکاری ها را طبق بررسی های شورای روابط اسلامی آمریکایی (CAIR) به خود اختصاص داد. این نتایج به رکوردی منجر می شود که از سال 2010 تاکنون مشاهده نشده است. سال 2015 شاخص ترین رکورد با مجموع 71 حادثه مساجد بود که 29 تا از این حوادث در پی حملات تروریستی 13 نوامبر پاریس رخ داده بود.

از نوامبر 2015، اسلام به موضوعی کانونی در رقابت های انتخاباتی آمریکا مطرح شده است که از آن جمله می توان به طرح دونالد ترامپ مبنی بر عدم ورود مسلمانان به ایالات متحده اشاره کرد. چرخه اسلام هراسی با تلاش برای جلوگیری از گسترش و ساخت مساجد نمود پیدا می کند.

http://www.euro-islam.info/2016/01/19/cair-report-number-of-incidents-targeting-u-s-mosques-in-2015-highest-ever-recorded-2