بنگلادش فعالیت های تلویزبون اسلامی «تلویزون صلح» را ممنوع کرد

به گزارش الجزیره، دولت بنگلادش فعالیت تلویزون صلح را متوقف کرد. این اقدام در پی گزارش هایی صورت گرفت که نشان می داد تلویزون صلح در انگیزه دادن به مهاجمان رستوران داکا نقش داشته است. مهاجمان 20 گروگان را در یک رستوران در داکا کشتند.

تلویزون صلح یک  کانال خصوصی است که توسط ‘ذاکر نایک’ رهبر اسلامی هند در سال 2011 تاسیس شده است و برنامه های آن از دبی پخش می شود.  طبق گزارش اطلاعاتی منتشر شده توسط رسانه های محلی، این تلویزون متهم است که به مهاجمین رستوران داکا انگیزه داده است.

‘حس الحق اینو’، وزیر اطلاعات بنگلادش روز یکشنبه پس از یک جلسه با موضوع مبارزه با تروریسم به خبرنگاران گفت: اقدامات اجرایی برای متوقف کردن فعالیت های این تلویزون انجام خواهد شد.

این حمله یکی از مرگبارترین حملات در بنگلادش بوده است که منجر به مرگ گرونگان ها در یک محاصره 12 ساعته شد.