برگزاری چهل و یکمین اجلاس بانک توسعه اسلامی

چهل و یکمین اجلاس سرانه بانک توسعه اسلامی در جاکارتای اندونزی طی 15 الی 19 مه 2016 با موضوع «افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر از طریق توسعه زیرساخت» برگزار شد. در این اجلاس روسای IDB 56 کشور اغلب وزرای اقتصاد و امور مالی به علاوه ی صدها نفر از سیاست گذاران و رهبران ارشد نهادهای پولی و منطقه ای بین المللی و منطقه ای شرکت کردند. 

در این نشست سالانه پلت فرمی برای کشورهای سهام دار به منظور تقویت مشارکت و همکاری کشورهای عضو ارائه شد.

در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی، نمایشگاهی پنج روزه از نوآوری های کشورهای عضو برپا و در آن شیوه های نوآورانه و راهکارهای این کشورها در بخش سلامت و آموزش و پرورش به همراه ظرفیت جوانان برای تقویت توسعه کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی به نمایش در آمد.

همچنین جوایز برندگان بانک توسعه اسلامی در بخش های اقتصاد اسلامی، علوم و فناوری و مشارکت زنان در توسعه نیز ارائه می شود.