برگزاری «روز مسلمان» در کالیفرنیا

صدها نفر از مسلمانان آمریکا روز دوشنبه در شهر ساکرامنتو به مناسبت «روز مسلمان» مقابل ساختمان پارلمان کالیفرنیا گرد هم آمدند تا این روز را جشن بگیرند و با نمایندگان ملاقات کنند و موضوعات مهم مربوط به جامعه مسلمانان را مطرح نمایند. این رویداد به میزبانی انجمن ارتباطات اسلامی آمریکا (CAIRO) برگزار شد که در این مراسم 600 نفر از ایالات مختلف در آن شرکت کردند. این تعداد نشان دهنده افزایش بی نظیری از اولین مراسم که در سال 2011 برگزار شد و تعداد شرکت کنندگان در این جشن 70 نفر بود، است.

در دیداری که مسلمانان با نمایندگان پارلمان کالیفرنیا داشتند مسائلی از قبیل، حمایت از ورود مهاجران، میانگین خشونت علیه دانش آموزان مسلمان و رفتار پلیس در قبال مسلمانان مورد بحث قرار گرفت.

طبق گزارش 2015 انجمن ارتباطات اسلامی آمریکا، دانش آموزان مسلمان بیش از سایر همسالان خود مورد آزار قرار می گیرند به طوریکه 55 درصد دانش آموزان مسلمان به نوعی آزار و اذیت در مدارس را تجربه کرده اند.

منبع: http://aboutislam.net/muslim-issues/america/600-attend-muslim-day-california-capitol