برنامه های موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با هدف وحدت جهان اسلام تدوین شده اند

جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم رونمایی مجموعه کتاب های هشت جلدی جهان اسلام:

برنامه های موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با هدف وحدت جهان اسلام تدوین شده اند.

جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان سخنران اصلی در مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های هشت جلدی جهان اسلام گفتند:

این مراسم در شرایط ویژه ای در جهان اسلام تشکیل شده است. امروز جهان اسلام با یک واقعیت تلخ روبروست؛ در درون این مجموعه عظیم قدرتمند، حرکات ضد اسلامی به نام اسلام انجام می شود و بذر نفاق و تفرقه و برادر کشی را بین مسلمانان جهان می پراکند چنانکه جنایات وحشیانه را در عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و نیجریه شاهد هستیم. اختلاف را بین مسلمانان جهان ایجاد می کنند و فتنه تاریخی را شکل می دهند که با رفتار ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیسنی که کودک کشی و پیر کشی را سیاست ملی خود معرفی کرده، همزمان شده است. و مسلمان ناچارند به سازمان های بین المللی پناه ببرند که جز سکوت و دعوت به سکوت بازخوردی نداشته اند.

آقای دکتر ظریف درباره اهداف موسسه آینده پژوهی جهان اسلام گفتند: درک متقابل از امکانات جهان اسلام و طرح و پروژه جناب آقای دکتر صفوی در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام که در حال حاضر تدوین شده، امروز از هر زمان دیگر ضروری تر و مورد نیازتر است. در یک شرایط ویژه بین المللی هستیم. دنیا در حال گذار از یک نظام متسلط دو قطبی به یک نظام جدید بین المللی است و تمامی بازیگران و کنشگران منتهای تلاش ابتکار و قدرت خلاقیت و نظریه پردازی و علم را بر این معطوف می کنند که جهان آینده را بر اساس منافع خود طرح ریزی کنند. به عمد به نظریه پردازی تاکید کرده ام چون نمی توان توقع داشت نظریه پردازی فاقد منابع و منافع قدرت باشد. درک صحیح از شرایط جهانی و خودباوری مبتنی بر شناخت واقع بینانه از توانمندی های فردی و ملی جهان اسلامی می تواند یک وضعیت  ویژه ایجاد کند برای تاثیرگذاری جهانی. جهان یک جریان سیال است که توان تاثیرگذاری صرفا مبتنی بر توانمندی های کلاسیک گدشته نیست. نیاز هست که تمامی منابع قدرت مانند تعریف رئالیست ها، قدرت نرم و سخت و نظریه های جدی تر مانند منابع گفتمانی و معنایی قدرت شناخته شوند. به همه این منابع باید شناخت و درک و باور داشت تا بتوان در این شرایط تاثیرگذاری طبق آرمان ها و اهداف و توانایی های خودمان موثر باشیم. دیگران به همین مشغولند و برای رسیدن به همین هدف که همان شناخت آینده و ترسیم و شکل دادن آینده جهان است تلاش می کنند. اگر فقط یک آینده برای جهان متصور بود، اگر فقط جهان یک آینده داشت، یک مطالعه جهانی برای شناخت کافی بود ولی چرا اینقدر هزینه می شود؟ چون که همین هزینه در شکل دهی آینده نقش دارد. تصور نکنیم نظریه ها عینی و بی طرف هستند بلکه معطوف به دیدگاه منبعث از قدرتند. ما چاره ای نداریم جز اینکه در این مسیر قرار گیریم. ابتدا مرحله شناخت، چون نظریه پردازی بی شناخت امکان پذیر نیست. اول شناخت و ترسیم آینده طبق ارمان های خودمان. اگر اینگونه می کردیم اگر ندای منادیان از سراسر جهان اسلام خصوصا امام و مقام رهبری ندای وحدت خواهان را به صورت جدی توجه می کردیم امروز گرفتار فاجعه غزه و فاجعه داعش، افراط و ترور و خشونت در بین مسلمین و سکوت در باب تجاورگزان نبودیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با این سخنان کلام خود را به پایان بردند: از جناب آقای دکتر صفوی و موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، که با هدف وحدت جهان اسلام این برنامه را تدوین کرده اند تشکر می کنم. وحدت باید از  همگرایی ملی شروع شود خصوصا در ایران که ام القرای جهان اسلام است، حول یک محور منسجم برای همگرایی در جهان اسلام متحد شویم. و این شروعی برای همه کشورهای اسلامی باشد که حول رسالت نبوی گرد هم آیند و این توان عظیم را باور کنند.