مرکز تحقیقات پیو برآورد جدیدی از جمعیت مسلمانان آمریکا ارائه می دهد

براساس گزارش مرکز تحقیقات پیو، تعداد مسلمانان در ایالات متحده در سال 2015، حدود 3/3 میلیون نفر تخمین زده شد که به معنی این است که مسلمانان 1 درصد کل جمعیت آمریکا ( 322 میلیون در سال 2015) را تشکیل می دهند. همچنین برآورد می شود تا سال 2050 این میزان دو برابر شود. در این برآورد، تعداد مسلمانان از یهودیان (7/5 میلیون) کمتر است و از هندوها (1/2 میلیون) بیشتر است.

بحث های اخیر در مورد مهاجرت مسلمانان به آمریکا و موضوعات مرتبط با آن، این سوال را به وجود می آورد که چه تعداد مسلمان در آمریکا زندگی می کنند اما پاسخ به این سوال چندان آسان نیست چراکه در برخی بخش ها در سرشماری جمعیت آمریکا، در مورد مذهب سوال نمی شود به این معنی که هیچ شمارش رسمی و دولتی از تعداد مسلمانان در آمریکا وجود ندارد.

از اولین برآوردها در مورد جمعیت مسلمانان آمریکایی در سال 2007 توسط این مرکز، شاهد یک رشد مداوم هم در تعداد مسلمانان در آمریکا و هم در درصدی از جمعیت آمریکا که مسلمان هستند، شاهد هستیم.

به علاوه، پیش بینی ها نشان می دهد جمعیت مسلمانان آمریکا از جمعیت هندوها و یهودیان، در دهه های آینده ها سریع تر رشد خواهد کرد. در واقع تا قبل از 2040، پیش بینی می شود مسلمانان دومین و بزرگترین گروه مذهبی بعد از مسیحیان باشند و در سال 2015 تعداد مسلمانان به 1/8 میلیون نفر  (1/2 درصد کل جمعیت آمریکا) برسد.