بازتاب رونمایی از مجموعه کتابها در صدا و سیما – خبر ساعت ۱۸

بازتاب رونمایی از مجموعه کتابهای هشت جلدی جهان اسلام در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان سخنران اصلی در مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های هشت جلدی جهان اسلام گفتند: این مراسم در شرایط ویژه ای در جهان اسلام تشکیل شده است. امروز جهان اسلام با یک واقعیت تلخ روبروست؛ در درون این مجموعه عظیم قدرتمند، حرکات ضد اسلامی به نام اسلام انجام می شود و بذر نفاق و تفرقه و برادر کشی را بین مسلمانان جهان می پراکند چنانکه جنایات وحشیانه را در عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و نیجریه شاهد هستیم. اختلاف را بین مسلمانان جهان ایجاد می کنند و فتنه تاریخی را شکل می دهند که با رفتار ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیسنی که کودک کشی و پیر کشی را سیاست ملی خود معرفی کرده، همزمان شده است. و مسلمان ناچارند به سازمان های بین المللی پناه ببرند که جز سکوت و دعوت به سکوت بازخوردی نداشته اند.
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email