بازتاب رونمایی از مجموعه کتابها در صدا و سیما – خبر ساعت ۱۹

بازتاب رونمایی از مجموعه کتابهای هشت جلدی جهان اسلام در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران