ایران همچنان در لیست سیاه پولشویی باقی می ماند

به گزارش رویترز یک گروه بین المللی که بر پولشویی در سراسر جهان نظارت می کند روز جمعه تصمیم به ماندن ایران در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالا گرفت. اما از وعده های ایرانیان به منظور بهبود این موضوع استقبال کرد و خواستار تعلیق یک ساله برخی محدودیت ها علیه تهران شد.

نیروی عملیاتی اقدام مالی (FATF)  این نشست را با حضور 37 عضو در کره جنوبی برگزار کرد. این گروه همچنین کره جنوبی را نیز از این لیست خارج نکرد.

تهران شکایت کرده است که به منافع اقتصادی وعده داده شده طی مذاکرات در مورد توافق هسته ای سال گذشته با شش قدرت اصلی دست نیافته است. طبق نتایج این توافق بسیاری از تحریم های بین المللی علیه ایران لغو می شد. اما همچنان آمریکا تحریم هایی علیه ایران دارد که تجارت ایران با دلار و دسترسی به نظام مالی نیویورک را منع می کند.

نیروی عملیاتی اقدام مالی، اقدامات متقابل علیه تهران را به مدت 12 ماه لغو کرد تا بتواند پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام را نظارت کند. در این بیانیه آمده است اگر ایران نتواند به وعده های عمل داده خود در مورد بهبود وضعیت پولشویی عمل کند، FATF اقدامات شدیدتری را مجددا باز خواهند گرداند.

این گروه به درخواست خود از همه کشورها تاکید کرد که همچنان به موسسات مالی کشورشان توصیه کنند تا به افزایش تلاششان در روابط تجاری و معاملات با ایران اقدام کنند.