اولین مسجد آتن در ۱۵۰ سال گذشته

به گزارش وب سایت آتلانتیک، پارلمان یونان طرح احداث اولین مسجد دولتی در نزدیکی مرکز آتن را تصویب کردند. برآورد می شود ساخت این مسجد 1 میلیون دلار هزینه داشته باشد.

آتن آخرین پایتخت اتحادیه اروپا فاقد مسجد بود، با وجود اینکه برآورد می شد 300 هزار مسلمان ساکن این شهر باشند. بسیاری از مسلمانان آتن از بالکان هستند.

بیش از یک قرن، مسلمانان در آتن در ده ها مسجد موقت که اغلب زیرزمین خانه ها قرار داشتند، عبادت می کردند. یکی از مساجد باقی مانده در آتن از زمان حکومت عثمانی حالا موزه هنر فولک است.

این پروژه با مخالفت های شدید حزب راستگرای افراطی طلوع طلایی همچنین کلیسای ارتدکس یونان مواجه شده است. دولت یونان تلاش می کرد در سال 2006 این مسجد را بسازد اما این پروژه به دلیل درخواست های قانونی کنار گذاشته شده بود.