امضای توافقنامه سه جانبه توسعه بندر چابهار 

به گزارش پرس تی وی فارسی مقام‌های ایران، افغانستان و هند توافقنامه سه جانبه ترانزیتی تجاری بندر چابهار را در تهران به امضا رسانده‌اند. توافقنامه سه‌جانبه چابهار، استفاده از بندر چابهار را به گونه قابل توجهی افزایش داده و هند را از طریق افغانستان به آسیای میانه مرتبط می کند و در مقابل زمینه دسترسی افغانستان به هند را از طریق دریا فراهم می‌سازد.

حسن روحانی، رییس‌ جمهوری اسلامی ایران، نارندرا دامورداس مودی نخست وزیر هند و اشرف غنی رییس‌ جمهوری اسلامی افغانستان پس از امضای این توافقنامه بیانیه‎های جداگانه ای را قرائت کردند.

روحانی با اشاره به اینکه همکاری میان کشورهای منطقه به پیشرفت آنها منجر خواهد شد، خاطر نشان کرد: «امروز یک روز تاریخی در روابط ما با هند و افغانستان است». وی با تاکید بر اینکه کل منطقه از «فعالیت مشترک ما سود خواهد برد» افزود: «چابهار هند را به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی متصل می‌کند». نخست وزیر هند نیز پس از امضای این توافقنامه گفت: «امروز همه ما شاهد رقم خوردن تاریخ هستیم نه تنها برای مردم سه کشور خودمان بلکه برای تمام منطقه».

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نیز گفت آسیا در حال تبدیل شدن به قاره‌ای اقتصادی است که رفاه را در سراسر جهان بهبود خواهد بخشید.رئیس جمهور افغانستان گفت: «اراده ما امروز شروع از چابهار است اما پایان آن توسعه‌ای سرتاسری و همه جانبه و همکاری فرهنگی و اقتصادی خواهد بود».