اجلاس مراکش در حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی در کشورهای اسلامی

رهبران مذهبی بیش از 100 کشور عمدتا مسلمان در اجلاس سران در مراکش حضور یافتند تا با ایدئولوژی های افراطی که گرو هایی مانند داعش را تغذیه می کند، مقابله کنند. یک گروه از دانشمندان اسلامی، رهبران مسلمانان و وزرای دولت از کشورهای با اکثریت مسلمان وعده داده اند تا برای محافظت از سایر اقلیت های مذهبی همکاری کنند. آنها می گویند اسلام آزار و اذیت مذهبی را ممنوع کرده است. وب سایت ان پی ار می نویسد این اجلاس با حمایت مالی دولت مراکش و انجمن ترویج صلح در جوامع اسلامی برگزار شده است.

بیانیه این اجلاس با تاکید بر حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی در کشورهای اسلامی تدوین شده است. این نشست به شرح آزار و اذیت های خشونت آمیز اقلیت های مذهبی توسط گروه های افراط گرای مسلمان به ویژه داعش می پردازد.

اخیرا کشور مراکش مورد انتقاد بسیاری از سازمان های حقوقی برای «نقض تحمل در شنیدن صداهای مخالف» بوده است. فعالان حقوق بشر موارد متعددی از نقض حقوق بشر در این کشور را ثبت کرده اند.

روحانیون و مفتی هایی از چند کشور مسلمان از جمله ترکیه، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، عراق، ایران و تعدادی از رهبران مذهبی غیر مسلمان در این اجلاس شرکت کردند. بیانیه این اجلاس همچنین نیاز به اصلاحات آموزشی برای مبارزه با افراط گرایی را مورد توجه قرار می دهد. 

این اولین بار نیست که اندیشمندان و مقامات دولتی کشورهای مسلمان در به چالش کشیدن افراط گرایی با نام اسلام فعالیت می کنند.