آکسفام: فقیرترین کشورهای جهان میزبان پناهندگان

به نوشته سی ان ان (18 جولای)، طبق یک گزارش جدید منتشر شده توسط آکسفام شش کشور ثروتمند جهان میزبان کمتر از 9 درصد پناهندگان جهان می باشند.

این بنیاد در گزارش خود می نویسد درحالیکه آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان بیش از نیمی از اقتصاد جهان را تشکیل می دهند، سال گذشته آنها تنها 2/1 میلیون مهاجر و پناهنده را پذیرفته اند که به عبارتی این میزان، تنها 8/88 درصد از کل پناهندگان جهان است.

آلمان بیشترین سهم مهاجران را در میان کشورهای ثروتمند جهان دارد (حدود 700 هزار) درحالیکه بقیه 1/4 میلیون پناهنده میان پنج کشور دیگر تقسیم شده اند.

در یک تضاد آشکار، کشورهایی که میزبان بیش از نیمی از پناهندگان جهان هستند، کمتر از 2 درصد GDP جهانی را به خود اختصاص می دهند.

اردن، ترکیه، پاکستان، لبنان، آفریقای جنوبی و فلسطین مجموعا، میزبان 12 میلیون مهاجر هستند.