معرفی موسسه

مؤسسه‌ی آینده‌پژوهی جهان اسلام با ابتنای بر عنایات الهی و ذخایر معنوی مکتب تعالی‌بخش اسلام و دانش و تجربه اندیشمندان جهان اسلام در افق ۱۴۰۴ مؤسسه‌ایست طراز اول در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی – هنری، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی جهان اسلام در سطح منطقه. در سطح کوتاه و میان مدت نیز با طراحی و مدیریت بهینه نیروهای معنوی و مادی موجود، می کوشد ضمن پایه گذاری و ارتقا رشته مطالعات جهان اسلام در سطح تحصیلات تکمیلی و طراحی گروه ها و دوره های آموزشی- پژوهشی، دیدگاهی واقع گرا- عملگرا را در همگرایی و وحدت جهان اسلام گسترش دهد.

فیلم معرفی موسسه

نگرش

این مؤسسه با نگاهی امیدوارانه نسبت به امکان همگرایی و وحدت جوامع اسلامی در چارچوب نظریه‌ی «امت واحده» و بین المللی گرایی (انترناسیونالیسم) اسلامی و در چارچوب تصویرگری موهبات شکل‌گیری «بلوک قدرت جهانی بلامنازع جهان اسلام» در افق ۵۰-۱۴۴۰ آینده‌های بدیل طیف زمانی معین را مورد توجه قرار می‌دهد. موسسه آينده‌­پژوهی جهان اسلام، با هدف واكاوی مبانی و راهكارهای ارتقا سطح كيفی و كمی مناسبات كشورهای اسلامی پايه‌­گذاری شده است. 

اين موسسه به دنبال يافتن بستری تبينی-تحليلی برای بهبود جايگاه كشورهای جهان اسلام در نظام بين­‌الملل، فزونی‌­بخشی امنيت،‌ رفاه و آسايش شهروندان اين كشورها و زمينه‌­چينی برای همگرايی و یکپارچگی ميان آن­ها است. رهيافت موسسه استوار بر زاويه‌­ديدی واقع­گرا و عملگرا مي­باشد. این موسسه در پی گره­‌زدن حوزه نظر و عمل در مطالعات جهان اسلام است. در اين نوع نگاه،‌ آموزش ها و پژوهش­های كمی و كيفی به يكديگر پيوند داده شده تا رهاوردها و برايندهای آن، صورتی كاربردی و عملياتی به ­خود بگيرد.

مأموریت

معرفی و ترویج آموزه‌ها و الگوهای توانمندساز برای ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان جوامع اسلامی، مقابله با تحریف چهره‌ی اسلام و تضعیف قابلیت‌های بی‌بدیل جهان اسلام. موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام با هدف مطالعه و بررسی مسایل و مشکلات جهان اسلام پایه‌گذاری شده است و می‌کوشد تا مبانی علمی-پژوهشی کاربردی، مساله محور و دارای قابلیت عملیاتی شدن مورد نیاز را برای قشر نخبه و تحصیل‌کرده در ایران و جهان اسلام فراهم بیاورد. 

هدف

تقویت روندها و پیش‌ران‌های مؤثر بر شکل‌گیری آینده‌ی مطلوب برای جهان اسلام در چارچوب بلوک قدرت جهانی بلامنازع از راه افزایش همگرایی و اتحاد میان کشورهای جهان اسلام.

راهبرد

اجرای طرح‌های مطالعاتی بنیادی، توسعه‌ای – راهبردی با استفاده از توانمندی‌های دانشی اندیشمندان جهان اسلام داخل و خارج از کشور در قالب مؤسسه‌ی مردم نهاد، با هدف جمع‌آوری، تدوین، تحلیل و نشر مبانی و منابع نظری و الگوهای مؤثر در قالب کتاب و مقاله
برگزاری نشست‌های علمی داخلی و خارجی برای ایجاد فرهنگ راهبردی مشترک، هم‌افزایی و وحدت نظری با تکیه بر امکانات مردمی
ارائه‌ی گزارشات مطالعات موردی به مسئولان سیاسی – فرهنگی کشور به منظور تقویت روند تصمیم‌گیری‌های راهبردی در تعامل با سایر کشورهای اسلامی با استفاده از ساز و کار ترویجی مؤسسه
برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی - هنری داخلی و بین‌المللی به‌منظور بازنمایی و معرفی شایسته‌ی نمادهای اصیل، قابلیت‌های گردشگری و زیبایی‌های جوامع اسلامی
ایجاد شبکه‌ی تعاملی مؤسسه به‌منظور ترویج نگرش و تسهیل ارتباطات و تأمین منابع برای کاربران علاقه‌مند