ارتش نیجریه به گروهی از مسلمانان شیعه حمله کرد

ارتش نیجریه به گروهی از شیعیان نیجریه در یکی از شهرهای شمالی این کشور حمله کرد، که منجر به کشته شدن شماری از مردم شد.

ارتش ادعا می کند سربازان به اشتباه فکر کردند این گروه قصد ترور فرمانده ارتش را دارند و شروع به شلیک به سمت جمعیت می کنند که در نتیجه شماری از مردم کشته شدند.

نظامیان همچنین به خانه رهبر شیعیان این کشور، آیت الله ابراهیم الزکزاکی، در شهر «زاریا» در ایالت «کادونا» حمله کردند. خانه او را آتش زدند و آن را تخریب کردند. صدها نفر از پیروان او سعی در جلوگیری از دستگیری وی کردند.

 ارتش نیجریه افزود وی و همسرش «زینت ابراهیم» صحیح و سالم هستند.