کمپین جلوگیری از ساخت مسجد نزدیک برج پیزا

یک کمپین برای جلوگیری از ساخت یک مسجد جدید در نزدیکی برج پیزا، تعهد ایتالیا به آزادی مذاهب را به مخاطره انداخته و به کسانی که از حق مسلمانان برای ساخت این مسجد حمایت می کنند، هشدار می دهد. ساخت این مسجد در چند صد متری برج پیزا توسط شورای شهر پیزا به تصویب رسیده بود ولی مخالفین می گویند این مسجد بسیار نزدیک به برج است و ساخت این مسجد مسلمانان محلی را افراطی خواهد کرد.

کمپین «نه به مسجد» اعلام کرده بیش از 2 هزار امضا جمع کرده که آنها می گویند این تعداد برای یک رفراندوم جهت لغو تصمیم شورا کافی است اما عزالدین الزیر، رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی ایتالیا در این باره گفته برگزاری هر رفراندومی خلاف قانون اساسی است و آزادی مذهبی مسلمانان را تهدید می کند. 

شهردار پیزا گفت هر حرکتی برای جلوگیری از این پروژه خلاف آزادی مذهب است که در قانون اساسی ایتالیا تصریح شده است.او گفت بیش از 20 سال مسلمانان پیزا در یک مسجد کوچک در مرکز شهر جمع می شدند و هیچ کس تا به حال اعتراض نکرده بود.

 

 

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email