کارگاه آموزشی نرم افزار Mic Mac برگزار شد!

پنج شنبه 10 اسفند ماه 1396، کارگاه چهارساعته آموزش نرم افزار میک مک در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. نرم‌افزار میک مک یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در انجام تحقیقات آینده پژوهی است که جهت انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع به کار می رود. مدرس این دوره سرکار خانم نراقی بودند. شرکت کنندگان در این دوره ضمن یادگیری مبانی تئوری کارکرد نرم افزار، بصورت عملی نیز به انجام تمرینات کار با نرم افزار میک مک پرداختند.