واکاوی ابزار و منابع قدرت نرم قطر

گزارش ویژه شماره 42

واکاوی ابزار و منابع قدرت نرم قطر

محمدرضا محمدی

پژوهشگر موسسه آینده ­پژوهی ­جهان اسلام

 

جوزف نای بر اساس سنت متداول قدرت را اینگونه تعریف می­کند؛ توانایی در تاثیرگذاری بر رفتار دیگران جهت انجام دادن یا ندادن کاری که بر خلاف خواست آنها است. به نظر وی چندین راه برای تاثیرگذاری بر کنش­ها و رفتار دیگران وجود دارد. نخست، مجبور کردن آن­ها با تهدید، دوم تطمیع و اغوای آنان با پرداخت پول و پاداش؛ و سوم از طریق جذب، همدست و همکار کردن. در حقیقت قدرت مترادف با منابع تولیدکننده آن تعریف می­شود. در همین راستا قدرت به سه دسته قدرت نرم، سخت و هوشمند تقسیم می شود.بر همین اساس این گزارش تلاش دارد به بررسی قدرت نرم کشور قطر پرداخته و به این سوال پاسخ دهد که منابع قدرت نرم قطر کدامند، و این کشور چگونه آن­ها را درراستای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود مورد استفاده قرار می دهد. مهم ترین نکته در درک سیاست خارجی قطر و تشریح مبانی و اصول اولیه آن، دقت در طبقه بندی این کشور به عنوان کشوری کوچک در عرصه بین­المللی و ویژگی­های خاص این گونه دولت­هاست. 

برای دانلود PDF گزارش کلیک کنید