مبارزه با “معرفی اسلام” در مدارس تنسی

طبق گزارش nashvillepublicradio.org، ساکنان تنسی اخیرا از مقامات آموزشی خواستار محدودیت محتوای درسی درباره اسلام شدند. این محدودیت ها شامل ادیان دیگر نشده و کودکان فقط از یادگیری درباره دین اسلام منع می شوند.

والدین کودکان از این موضوع که بچه ها بیش از نیازشان درباره اسلام بیاموزند، ابراز نگرانی کردند. این واحد درسی با عنوان “معرفی اسلام” درسی است که سفید پوستان مسیحی شهر ویلیامسون خواستار کاهش آن و یا در صورت امکان حذف کامل آن از برنامه درسی کودکان خود شدند.

ساکنان این شهر گمان می کنند که درس های ارائه شده درباره اسلام با رویکردی بسیار دوستانه با این دین ارائه شده و آن را با عنوان “دین صلح طلب” معرفی کرده است. این مردم که باور دارند که افراط گرایی و خشونت در قرآن آموزش داده شده، معتقد هستند که این درس مغرضانه بوده و اسلام را با حقایق خود به تصویر نکشیده است. به همین دلیل آنها از مقامات آموزشی خواستار تغییر محتوای آموزشی و محدودسازی محتوای آموزشی درباره این دین در سطح بیان کلیات اولیه از آن شدند. آنها خواستند تا تمام محتوای مربوط به جنبه صلح آمیز  بودن این دین از آموزش ها حذف شوند.

طبق نظر پاول گالووی، مدیر اجرایی مرکز توسعه آمریکایی، اگر این درخواست اجرایی شود، برنامه ریزی درسی جدید مطالب زیادی درباره اسلام نخواهد داشت. نیاز به گفتن این نیست که همین امر باعث سوءتفاهم های بیشتر درباره اسلام در ذهن کودکان می شود. سال گذشته یک دانش آموز 12 ساله در ویلیامسون کانتی گفته بود: “به من در کلاس گفته اند که اسلام دین صلح است اما نمونه های تاریخی و جدید زیادی از کشتار خشونت آمیز به نام الله و اسلام وجود دارد.”

 

منتقدان حذف این درس را به دلیل نیت های غرض ورزانه محکوم کرده و بر این باورند که مسلمانان نیز درست مانند غیر مسلمانان و به اندازه آنها قربانی تروریسم هستند. این درخواست تحت بررسی بوده و هنوز هیچ اقدام رسمی در این خصوص صورت نگرفته است.