ماه نگار امنیت جهان اسلام: مهر ۹۷

 

ماه نگار امنیتی مهر 97 منتشر شد. در این ماه نگار، وقایع امنیتی مهر ماه 97 در جهان اسلام بصورت روزانه ثبت و قابل دسترسی است. همچنین تحلیل روندهای امنیتی سوریه، افغانستان و عراق را در شماره هفتم، ماه نگار امنیت می‌توانید مطالعه کنید.

 

 

برای دریافت فایل PDF  ماه نگار امنیتی مهر ماه 97 کلیک کنید.