ماه نگار امنیت جهان اسلام: خرداد ۹۷

 

 

ماه نگار خرداد 97 منتشر شد. در این ماه نگار، وقایع امنیتی خرداد ماه 97 در جهان اسلام بصورت روزانه ثبت و قابل دسترسی است. همچنین تحلیل روندهای امنیتی عراق، افغانستان و سوریه را در شماره سوم ماه نگار امنیت می توانید مطالعه کنید.

 

برای دریافت فایل PDF  ماه نگار امنیت خرداد ماه 97 کلیک کنید.