ماندگاری و تقویت تروریست ها در سوریه با ظرفیت “آتش بس” آمریکایی/ دکتر سید رسول موسوی/ معاون پژوهشی موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

 

بسمه تعالی

ماندگاری و تقویت تروریست ها در سوریه با ظرفیت “آتش بس” آمریکایی

دکتر سیدرسول موسوی

معاون پژوهشی موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

 

 

الف) مقدمه:

 

آمریکا  بعد از 67 ماه از بحران ساختگی در سوریه به اهداف مورد انتظار دست نیافت. دولت اوباما پایان عمر خود را تجربه می کند؛ ضمن اینکه پیروزی دمکرات ها در انتخابات آبان ماه 2016 متصور نمی باشد، لذا تمامی پرونده ها و پوشه های آمریکا در منطقه غرب آسیا مفتوح می باشد. مهمترین موفقیت امریکا (دولت اوباما) ایجاد شبکه گسترده تروریست های سلفی تکفیری بعنوان لشکرهای بی صاحب نیابتی با محوریت رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر، ترکیه ، اردن و … برای شعله ور کردن جنگ درون تمدن اسلامی در قالب جنگ اقوام و مذاهب است.

 

ب) بیان مسالۀ:

 

آمریکا، ناتو ، رژیم غاصب صهیونیستی، همسویان منطقه ای آنها از جمله ترکیه، عربستان، قطر، امارات، اردن و… برای انحراف بیداری اسلامی منطقه عربی با بهانه دمکراسی سازی و استفاده از ظرفیت لشکر های نیابتی سلفی تکفیری بی صاحب از منطقه عربی، قفقاز، آسیای میانه، اروپا و… با منابع مادی عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس قصد اسقاط آقای بشار اسد را داشته و اهداف آشکار و پنهان زیر را تعقیب کرده و می نمایند.

 

1-      تامین منافع و امنیت حیاتی آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی و همسویان منطقه ای آنها با حذف بیداری اسلامی و مقاومت اسلامی منطقه عربی که علیه رژیم غاصب و همسویان منطقه آنها کار کرد داشت. 

 

2-     حذف حضور جمهوری اسلامی در کشورهای پیرامون رژیم صهیونیستی .

 

3-    نابودی زیر ساخت های دولت- ملت های مستقل بخصوص نابودی ساختار نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی.

 

4-     تجزبه کشورهای مستقل بر اساس اقوام و مذاهب.

 

5-     نهادینه کردن جنگ بین اقوام و مذاهب بخصوص شعله ور کردن جنگ مذاهب(بین شیعه و سنی)

 

6-     هرج و مرج سازی مطلق در دولت ملت های مستقل.

 

7-    بر گرداندن وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امتدادهای مردمی کشورهای مستقل حداقل به یک قرن قبل.

 

8-    حاکم کردن دست نشانده گان همسو با غرب (نفوذی ها) در دولت ملت های مستقل.

 

با توجه به اینکه آمریکا اسقاط دولت سوریه بخصوص آقای بشار اسد را در مقطع زمانی چندماهه پیش بینی کرده بود اما مقاومت و استقامت دولت- ملت سوریه، راهبرد آنها را عقیم گذاشت لذا این سئوال مطرح است.

 

ج) سوال اصلی:

 

اهداف راهبردی یا تاتکتیکی امریکا از تعقیب  ظرفیت “آتش بس” در سوریه چه می باشد؟

 

فرضیه سوال اصلی:

 

آنچه روندهای 67 ماه گذشته به ما می آموزد اینکه بحران ساختگی غرب علیه سوریه یک راهبرد همه جانبه بوده و هست که اسقاط روند های مقاومت70 سال گذشته در شامات را هدف قرار داده ودنبال جایگزین کردن مدل منطقه عربی مثل رژیم اردن یا عربستان مورد توجه می باشد امّا مقاومت و ایستادگی برای استقلال و تمامیت ارضی این طرح غربیها را ناکام گذاشت. لذا آتش بس تحمیلی آمریکا یعنی استمرار روند 67 ماه گذشته با این ملاحظه که آتش بس از میرایی روند تروریست های سلفی تکفیری جلو گیری و برای پشتیبانی، تجدید قوا، تجهیزات و ایجاد انگیزه روحیه وحشی گری تروریست ها مطلوب ترین گزینه می باشد و فرصت لازم را برای دولت آینده آمریکا جهت نقش آفرینی منفی در سوریه با استفاده از ظرفیت ساختارهای بین المللی از جمله  شورای امنیت مهیا می نماید.

 

د) تحلیل و تبیین آتش بس آمریکایی:

 

تا بحال چندین مرحله در مقاطع زمانی 67 ماه گذشته آمریکائیها با ظرفیت آتش بس توانسته اند لشکرهای نیابتی
بی صاحب خود را از اضمحلال نجات بخشند.

 

1-      اولین بار پدیده آتش بس امریکایی را در مقطع کوفی عنان بعنوان نماینده دبیر کل با ظرفیت اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از ظرفیت های بین المللی مثل شورای امنیت بر ملت سوریه با بهانه حقوق بشر، دفاع از انسانیت، کمک انسان دوستانه  و جلوگیری از کشتار  تحمیل شد و تمامی ساختارهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را به پادگانها هدایت شدن آنوقت جغرافیای حیاتی سوریه بدون زحمت به تسخیر ارهابیون در آمد.

 

2-     دومین مرحله در مقطع اخضر ابراهیمی بعنوان نماینده دبیر کل سازمان ملل این اتفاق با بهانه ارسال کمک های بشر دوستانه اتفاق افتاد، مجدداً ارتش دچار زحمت فراوان گردید.

 

3-    در مقطع استفان دی میستوراء بعنوان نماینده دبیر کل چند مرحله طرح آتش بس خیانت کارانه را تا مرحله اجراء پیش بردن اما با درایت محور مقاومت به نتیجه نرسید، اما این مرحله اوباما با ظرفیت مالی عربستان بدنبال یک معامله پر سود تر با روسیه است اینکه روسیه بر اساس چه استدلالی با دولت بی عمر اوباما برسر آتش بس به جمع بندی رسید گمانه زنی مختلفی است. گرچه جنگ مخرب است باید پرهیز کرد اما برای حفظ استقلال مجبور به استفاده از تمامی ظرفیت ها از جمله ظرفیت سیاسی و نظامی هستیم، ضمن اینکه برای حفظ استقلال حتماً باید استقامت کرد.    

 

        آیا روسیه برای متقاعد کردن ساختار های بین المللی، منطقه ای دولت ملت های جهان، افکار عمومی و حوزه های اجتماعی به این پدیده تن داد.

 

        آیا ناتو آتش بس را بر روسیه تحمیل کرد یعنی ورود ترکیه و آمریکا در سوریه بعنوان اقدامات میدانی آشکار ناتو در سوریه، گر چه ناتو از ابتدای بحران سوریه با تروریست ها همراه و پشتیبانی آنها بود از جمله فرانسه و انگلیس و…

 

        آیا روسیه در تقابل استراتزیک با آمریکا مجبور به امر آتش بس شد.

 

        آیا آتش بس واقعاً برای جلوگیری از کشتار و تخریب بیشتر است.

 

        آیا روسیه بحران اوکراین را با پذیرش آتش بس حل می نماید و خطر را از مرزهای غربی خود دور می‌کند.

 

        آیا روسیه با بخشی از گروه های ترویستی به تفاهم رسیده اند که در آینده منافع روسها در سوریه حفظ شود.

 

        آیا چراغ سبز مادی عربستان به روسیه این کشور را تشویق به این مهم کرد. و دهها آیای دیگر هم قابل بر شماری است.

 

– امّا آنچه مهم است اینکه آتش بس در سوریه یعنی ماندگاری ارهابیون و اینکه دولت سوریه باید به تعهدات تحمیلی آمریکا عمل نماید امّا در مقابل تروریست های بی صاحب و بانیان بی مسولیت آنها هیچ مسئولیتی را نپذیرفته و الزامی برای اجرای آن نخواهند داشت و خاموش و پنهان باپشتیبانی امریکا، ترکیه
، عربستان و رژیم صهیونیستی پشتیبانی انسانی و تجهیزاتی شده و جغرافیای حیاتی را مجدداً اشغال خواهند کرد.

 

ه) آخرین وضعیت طرفین منازعه بین المللی در سوریه:

 

1- آخرین وضعیت تروریست ها و بانیان بین المللی و منطقه آنها. روند میرایی بر اقدامات آنها سایه افکنده است. چشم انداز اقدامات نظامی آنها غیر قابل تصور است. تروریست های خارج نشین انگیزه های مورد اتکاء را نداشته بخصوص انگیزه مادی. تروریست های داخلی نا امید از هر آینده ای. بانیان منطقه ای تروریست ها بخصوص ترکیه، عربستان، قطر، اردن با چالش در سطح ملی و منطقه ای مواجه می باشند. بانیان بین المللی تروریست ها، اروپائیان با تهدیدات تروریست ها مواجه می باشند. همسایگان سوریه از باز گذاشتن مرزها برای تروریست ها با سوالات اساسی مواجه می باشند. خباثت تروریست ها و بانیان آنها علیه ملت مظلوم سوریه می رود تبدیل به فاجعه انسانی و جنایت جنگی علیه بشریت شود این ظلم در حق بشریت قطعاً آینده جنایت کاران جنگی را رسواء خواهد کرد. امریکا بدنبال تطهیر خود می باشد بعنوان بانی اصلی تروریست ها در قالب تروریسم خوب و بد و تغییر عنوان آنها. ترویست ها بدنبال مشروعیت بخشیدن به اقدامات نظامی و تبدیل آن به کار کرد سیاسی می باشند که حذف آقای بشار اسد را بدنبال داشته باشد. 

 

2-    آخرین وضعیت دولت ملت سوریه. استقلال طلبی در سوریه نهادینه شد. مقاومت در سوریه بعنوان یک الگوی جدید در مقابل تجاورگری تثبیت شد. تمامیت ارضی در سوریه با پایداری حفظ شد. اسقاط در سوریه با انقلاب نظامی منتفی شد. انقلاب نظامی آمریکا در منطقه ابتر ماند. جنگ مذاهب و اقدام با محوریت آمریکا در سوریه و منطقه منتفی شد. انسجام سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی سوریه تبدیل به افتراق نشد. تروریست هیچ وقت محبوب ملت سوریه نشد.  اهداف پنهان و آشکار آمریکا در سوریه نابودی تمامی زیر ساخت های سوریه می باشد. اهداف پنهان و آشکار آمریکا تجزیه سوریه می باشد.

 

و) اهداف متصور از آتش بس آمریکایی در سوریه:

 

1-  پشتیبانی قاطع انسانی و تجهیزاتی تروریست ها  با تغییر عناوین ارهابیون از تند رو به میانه رو و بهانه های دیگر.

 

2-     مشروعیت بخشیدن به تجاوز رسمی ترکیه به جغرافیای شمال سوریه بعنوان ادامه روند 67 ماه  گذشته که ترکیه پشتیبانی مستقیم انسانی و تجهیزاتی تروریست ها را بعهده داشته و دارد این تجاوز جهت پشتیبانی مستقیم ارهابیون شرق حلب که درمحاصره دولت سوریه می باشند و شکستن محاصره آنها می باشد و ادامه آن تا شمال حماء و جغرافیایی ادلب گسترش یافته و نهایتاً به جغرافیای شرق رود فرات استانهای الحسکه، الرقه و دیرالزور با محوریت آمریکا می باشد.

 

3-    آمریکا با اعلان آتش بس بصورت رسمی در شمال حلب به ترکیه (ناتو) پیوست و با الحاق مستقیم با تروریست های استان حلب، ادلب و شمال حماء موضوع پرواز ممنوع را تا تغییر حاکمیت بشار اسد تعقیب می‌نمایند.

 

4-     با توجه به اینکه آمریکا مدیریت کردهای سوریه را با کمک حاکمان اقلیم کردستان عراق  بدست گرفت می‌رود حضور گسترده و دائم خود و رژیم صهیونیستی را در کردستان سوریه با بهانه واهی آتش بس تثبیت نماید.
تا این منطقه اختصاصی آمریکا باشد که از منطقه شداده الحسکه، الرقه، دیرالزور را شامل می شود تا مسیر ترانزیت ایران، عراق، سوریه به ساحل مدیترانه بعنوان یک کریدور اقتصادی در آینده برای حوزه انرژی و تجارت شکل نگیرد و مزیت ترکیه بعنوان یک “مزاحم متغییر میانگر” و چپاول گر اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و خیانت های مداوم آن علیه تولید ملی در بخش خصوصی و دولتی ایران باقی بماند.

 

5-     آمریکا با تقسیم کار و تعیین نقش هر یک از کشورهای بانی تروریست ها قصد دارد تمرکز، انسجام و توان اصلی حاکمیت سوریه را تجزیه کرده و جبهه های مختلف جنگ را با بهانه آتش بس در جغرافیای مختلف سوریه از جمله در استان قنیطریه و درعا با محوریت رژیم غاصب صهیونیستی و اردن، استان سویداء با محوریت عربستان و اردن و سلسه جبال قلمون با محوریت 14 مارس حتی ریف دمشق، حمص و… فعال خواهد کرد، تا تروریست ها غیر محسوس جغرافیای حیاتی را مجدداً اشغال نمایند.

 

6-     اینکه روسها با چه استدلالی با دولتی که 2 ماه بعد هیچ مسئولیتی نخواهد داشت چنین معامله ای را انجام داده‌اند و در مقابل چه چیزی بدست خواهند آورد یک موضوع است گرچه باید مواظب بود روس ها دچار اشتباه محاسباتی نشوند.

 

7-    تمام بهانه آتش بس کمک های انسان دوستانه یا بشر دوستانه و جلوگیری از تخریب می باشد امّا در عمل نجات ارهابیون را در پی خواهد داشت و بحران و منازعه بین المللی و جنگ سوریه را دائمی تر و شعله ور خواهد کرد تا ماندگاری خود را در شامات تضمین نماید. در سوریه چه مانده که تخریب نشده باشد، آمریکا چگونه حالا دلسوز این ملت شده است؟ آنچه مانده استقامت و پایدار ی و مقاومت است. این راه با آتش بس دروغین می خواهد تسخیر کند.

 

8-    ایجاد منطقه پرواز ممنوع یعنی سلب حاکیمت دولت سوریه از اشراف حداکثری وعدم سیطره بر بخش
از فضایی جغرافیای سوریه که نیروهای مقاومت را زمین گیر خواهد کرد و راه مقابله با آمریکا در چنین
وضعیت سخت خواهد شد. 

 

9-     آتش بس یعنی اسقاط با بهانه دیگر یعنی از مسیر مقاومت نشد از مسیر بهانه آتش بس می شود.

 

آتش بس یعنی اسقاط آقای بشار اسد با روش و ابزارتلفیقی سیاسی و نظامی توسط آمریکا و همسویان آن. 

 

                                                                                                                  دکتر سید رسول موسوی